Cine suntem

Adresa sitului web este: https://atelieruldecreatie.com.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

PRELUCRAREA DATELOR

Ultima actualizare: 22 mai 2018.

CINE ESTE RESPONSABIL DE PROCESAREA DATELOR DVS?

Responsabil pentru procesarea datelor este

SC CREATIVE CREATURE SRL

CUI 38306601

J40/16876/04.10.2017

hello@creativ17.info

CE FEL DE DATE PERSONALE COLECTAM?

Atelierul de Creatie poate colecta următoarele date personale ale utilizatorilor pagini web Atelierul de Creatie prin intermediul formularelor corespunzătoare: nume, adresă de e-mail, adresă poștală, număr de telefon, data nașterii, sexul și numărul cardului de credit (PAN+CVV2), în conformitate cu standardele PCI DSS sau numărul contului (furnizat de client în caz de returnare) atunci când utilizatorul vizitează SITE-UL, se înregistrează, plasează o comandă online, contactează Atelierul de Creatie sau participă la promoții sau sondaje Atelierul de Creatie.

De asemenea, Atelierul de Creatie colectează toate informațiile privind navigarea dvs. pe SITE și privind interacțiunea dvs. cu marca.
Toate datele personale pe care le colectează Atelierul de Creatie provin de la persoana interesată, cu excepția datelor de contact care ne pot fi furnizate de prieteni sau rude:

– Pentru trimiterea unui cec cadou sau a altui cadou.

– Pentru partajarea articolelor preferate salvate pe SITE.

ÎN CE SCOP PROCESAM DATELE PERSONALE?

Datele personale ale persoanei interesate vor fi procesate în următoarele scopuri, după caz:

– Gestionarea și derularea înregistrării pe SITE. Înregistrarea presupune elaborarea de profiluri ale navigării utilizatorului pe SITE. Respectiva realizare a unui profil constă în utilizarea datelor personale ale clientului și a informațiilor obținute de pe urma navigării, precum produsele văzute sau adăugate în coș, secțiunile SITE-ULUI vizitat, localizarea pentru evaluarea preferințelor sale și/sau a intereselor personale cu obiectivul de a-i oferi conținut de pe SITE, oferte, servicii și produse adecvate profilului său.

– Gestionarea și derularea cumpărăturilor online. Utilizăm datele personale ale clientului pentru a procesa și pentru a-i livra comanda, pentru a-l informa prin intermediul poștei electronice și/sau prin SMS în legătură cu situația comenzii sale.

– Gestionarea și trimiterea de date privind promoțiile exclusive, cu ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului, intereselor și necesităților persoanei interesate în calitate de client, prin intermediul adresei de e-mail, SMS-urilor sau poștei convenționale. Trimiterea acestor informații presupune elaborarea de profiluri ale utilizatorilor, elaborare care constă în utilizarea datelor personale, a istoricului cumpărăturilor, dacă este cazul, precum și a informațiilor privind navigarea pe SITE pentru a evalua anumite aspecte legate de preferințele personale cu obiectivul de a le oferi comunicări comerciale adecvate profilului.

– Se vor personaliza în funcție de client comunicarea conținutului, produsele sau serviciile, în funcție de interesele sale. Pentru a gestiona comunicările, consultați secțiunea „Abonamente” din Contul meu.

– Răspuns la exercitarea drepturilor ARCO+, precum și la întrebări și reclamații.

– Gestionarea serviciului de notificări în cazul în care un anumit articol de îmbrăcăminte este disponibil pe SITE.

– Gestionarea și emiterea documentelor doveditoare ale vânzării: bon digital, factură aferentă vânzării .

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE?

Atelierul de Creatie va păstra datele personale numai în timpul perioadei rezonabil necesare, ținând cont de necesitatea răspunderii la întrebările care se adresează sau a rezolvării problemelor, realizarea de îmbunătățiri, activarea serviciilor și îndeplinirea tuturor cerințelor legislației aplicabile. Acest lucru înseamnă că poate păstra datele personale o perioadă rezonabilă, inclusiv după ce persoana interesată nu mai utilizează serviciile Atelierul de Creatie sau nu mai utilizează SITE-UL. După această perioadă, datele personale vor fi blocate din toate sistemele Atelierul de Creatie.

CE NE DĂ DREPTUL SĂ PROCESAM DATELE?

Atelierul de Creatie dispune de următoarele temeiuri legale pentru a putea procesa datele personale:

Executarea contractului
Temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate care sunt colectate este executarea contractului de vânzare-cumpărare. În acest sens, persoana interesată este obligată să furnizeze datele necesare pentru executarea acestuia. În cazul în care nu ne furnizează aceste date, nu va fi posibilă efectuarea vânzării-cumpărării.

Obligațiile legale
Gestionarea și emiterea facturii pentru vânzare se bazează pe obligația legală a Atelierul de Creatie în relația sa cu clienții.

Consimțământul
În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi consimțământul acesteia, în cazul în care s-au prestat:

– Gestionarea înregistrării pe SITE.

– Gestionarea trimiterii de informații privind promoțiile exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate, adaptate profilului persoanei interesate.

– Răspunsul la exercitarea drepturilor ARCO+, răspunderea la întrebări și reclamații ale părții interesate.

– Gestionarea serviciului de notificări de disponibilitate a articolelor pe SITE.

– Gestionarea și emiterea următoarelor documente doveditoare ale vânzării: bon digital.

Retragerea consimțământului privind procesarea din partea persoanei interesate nu va condiționa executarea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între aceasta și Atelierul de Creatie.

Interes legitim
În legătură cu următoarele scopuri, temeiul legal al procesării datelor personale ale persoanei interesate va fi interesul legitim al Atelierul de Creatie:

– Elaborarea de profiluri prin intermediul navigării pe SITE a unui utilizator înregistrat în aceasta, precum și a tuturor acelor utilizatori care ne-au furnizat datele lor în oricare alt scop.

– Elaborarea de profiluri pentru trimiterea de informații în legătură cu promoții exclusive, ultimele noutăți și informații personalizate adaptate profilului persoanei interesate.

– Trimiterea de sondaje de satisfacție în legătură cu produsele achiziționate sau cu serviciile utilizate de clienții Atelierul de Creatie pentru a le solicita opinia și pentru a le putea îmbunătăți.

Interesul nostru legitim constă în garantarea faptului că SITE-UL nostru rămâne sigur, precum și pentru a ajuta Atelierul de Creatie să înțeleagă necesitățile, așteptările și nivelul de satisfacție al utilizatorilor și, prin urmare, să își îmbunătățească serviciile, produsele și mărcile. Toate aceste acțiuni se realizează în scopul îmbunătățirii nivelului de satisfacție a clientului și al asigurării unei experiențe de navigare și cumpărare unice.

CĂROR DESTINATARI LE PUTEM COMUNICA DATELE?

Datele personale ale persoanei interesate vor putea fi cedate/comunicate următorilor destinatari:

– Administrații și organisme publice, în cazul în care acestea le solicită, în conformitate cu normele fiscale, de protecție a muncii, de siguranță socială sau cu oricare alte reglementări aplicabile.

– Societăți însărcinate cu procesarea datelor, precum  furnizori care prestează servicii Atelierul de Creatie (societăți de mesagerie, societăți care se ocupă cu trimiterea comunicărilor, agenții, societăți care elaborează profiluri etc.).

Atelierul de Creatie nu vinde în niciun caz terților date ce aparțin clienților.

CUM PROTEJEAZĂ Atelierul de Creatie DATELE PERSONALE?

SITE-ul utilizează tehnici de securitate a informației, precum firewall-uri, proceduri de control al accesului și mecanisme criptografice, toate acestea cu obiectivul de a evita accesul neautorizat la date și pentru a garanta confidențialitate acestora. Cu acest obiectiv, utilizatorul acceptă ca Atelierul de Creatie să obțină date în scopul autentificării corespunzătoare pentru controalele de acces.

De asemenea, orice tranzacție realizată prin intermediul SITE-ULUI se efectuează prin intermediul unor sisteme de plată sigure. Datele confidențiale de plată sunt transmise direct și în mod criptat (SSL) entității corespunzătoare.
Atelierul de Creatie declară că a adoptat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta siguranța și integritatea datelor cu caracter personal pe care le procesează, precum și pentru a evita pierderea, modificarea și/sau accesarea acestora de către terți neautorizați.

CARE SUNT DREPTURILE LEGATE DE DATELE PERSONALE?

Vă corespund următoarele drepturi care pot fi exercitate prin intermediul adresei de e-mail info@atelieruldecreatie.com:

Dreptul de acces Aveți dreptul să obțineți confirmarea în legătură cu procesarea sau nu a datelor personale care vă privesc de către Atelierul de Creatie, precum și să accesați datele personale pe care le deține Atelierul de Creatie în legătură cu dvs.
Dreptul la rectificare Aveți dreptul să solicitați ca Atelierul de Creatie să rectifice datele personale atunci când sunt inexacte sau să se completeze în cazul în care sunt incomplete. Dacă sunteți înregistrat(ă) pe SITE-UL nostru, poate fi mai simplu să le corectați direct dvs. prin intermediul modificării profilului.
Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la ștergerea acestora din baza de date Ne puteți solicita ca datele personale să fie șterse atunci când, între altele, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate.
Dreptul la limitare Aveți dreptul să solicitați limitarea procesării datelor, caz în care le vom păstra numai pentru exercitarea sau răspunderea la reclamații.
Dreptul la portabilitate Aveți dreptul să primiți datele personale în format structurat, de uz obișnuit și cu citire mecanică, și de a le transmite altui responsabil, atunci când procesarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract, și se efectuează prin mijloace automatizate.
Dreptul la opoziție Vă puteți opune ca datele personale să facă obiectul unei procesări bazate pe interesul public sau legitim urmărit de MANGO, inclusiv în legătură cu elaborarea de profiluri. În acest caz, Atelierul de Creatie nu va mai procesa datele, cu excepția cazului în care există motive legitime imperioase, se depun reclamații sau se răspunde la reclamații.
Decizii individuale automatizate Aveți dreptul să nu faceți obiectul unei decizii bazate doar pe procesarea automatizată, inclusiv al elaborării de profiluri, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod semnificativ în mod similar. Totuși, nu va fi posibilă exercitarea unui astfel de drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Atelierul de Creatie, este autorizată de dreptul aplicabil Mango, cu condiția să se stabilească măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Dreptul de a depune o reclamație Aveți dreptul de a depune o reclamație la Agenția de protecție a datelor.

Pentru procesarea cererii, vă putem solicita identificarea prin prezentarea unui act de identitate.

FOLOSIREA SITE-ULUI NOSTRU

Utilizatorii sunt de acord să utilizeze conținutul site-ului într-un mod adecvat, angajându-se să (i) ofere informații reale și exacte cu privire la datele solicitate în formularul de înregistrare sau la plasarea comenzilor, și să mențină datele actualizate atâta timp cât utilizează site-ul; (ii) nu se implice în activități ilicite, ilegale sau care contravin bunei-credințe și ordinii publice; (iii) nu publice conținut sau propagandă de natură rasistă, xenofobă sau discriminatorie pe criterii de rasă, sex, ideologie, religie sau să acționeze în moduri care contravin bunelor moravuri, ordinii publice, drepturilor fundamentale, libertăților publice, onoarei, vieții private sau imaginii unei terțe părți și legislației aplicabile în general; (iv) nu deterioreze sistemele fizice și logice ale site-ului, ale furnizorilor Mango sau ale terților, să nu introducă sau să răspândească viruși de calculator în orice alte sisteme fizice sau logice care ar putea duce la deteriorarea menționată mai sus; (v) nu utilizeze conținutul site-ului și informațiile de pe acesta pentru trimiterea publică sau trimiterea de mesaje în orice alt scop comercial, sau pentru colectarea și stocarea de datele personale ale terților; (vi) nu încerce să acceseze și, acolo unde este cazul, să folosească conturile de e-mail ale altor utilizatori și să le modifice sau să le manipuleze mesajele.

Atelierul de Creatie își rezervă dreptul de a face orice modificări pe care le consideră adecvate pe site fără preaviz și poate schimba, șterge sau adăuga conținut și servicii pe care le oferă prin intermediul site-ului, cum ar fi modul în care acestea sunt prezentate sau situate pe site.

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra site-ului și a conținutul său, inclusiv, cu titlu de exemplu, imagini, sunet, audio, video, desene, texte, grafică, sigle, pictograme, combinații de culori, structură, butoane, pe lângă software, denumiri comerciale, mărci comerciale, lucrări, ilustrații, fotografii și desene industriale, precum și orice alte simboluri de uz industrial și comercial sunt proprietatea Atelierul de Creatie sau a proprietarilor terți respectivi care au autorizat în mod corespunzător includerea lor pe site-ul web.

Reproducerea, distribuirea și comunicarea publică, inclusiv punerea la dispoziție în scopuri comerciale a unei părți sau a întregului conținut al site-ului, pe orice suport și prin orice mijloace tehnice, este strict interzisă fără autorizarea Atelierul de Creatie.

Utilizatorii sunt de acord să respecte drepturile de proprietate intelectuală și industrială deținute de Atelierul de Creatie. Utilizatorii pot folosi site-ul și conținutul său pentru uz propriu personal și privat. Orice altă utilizare este interzisă, iar utilizatorii trebuie să obțină acordul prealabil, explicit și în scris de la Atelierul de Creatie. Utilizatorii se vor abține de la ștergerea, modificarea, eludarea sau manipularea oricărui dispozitiv de protecție sau sistem de securitate instalat pe site-ul web.

 

RĂSPUNDEREA DERIVATĂ DIN FOLOSIREA INTERNETULUI

Mango nu răspunde, în niciun caz, pentru daune de orice natură care ar putea surveni, cu titlu de exemplu, ca urmare a: erorilor sau omisiunilor în conținut, indisponibilității site-ului sau transmiterii de viruși sau malware în conținut, în ciuda tuturor măsurilor tehnologice adoptate pentru a preveni aceste situații.
Utilizatorii pot fi redirecționați de pe site către conținuturi de pe site-uri terțe. Având în vedere că furnizorul nu poate controla conținutul introdus de terți pe site-ul său în orice moment, furnizorul nu-și poate asuma nicio responsabilitate pentru acest conținut. În toate cazurile, furnizorul declară că va retrage orice conținut care ar putea contraveni legislației naționale și internaționale, moralității sau ordinii publice, cu efect imediat, prin retragerea imediată a redirecționării către site-ul respectiv, raportarea conținutului autorităților competente.

Mango nu este răspunzător pentru informațiile și conținutul stocat, inclusiv, dar fără a se limita la, forumuri, chaturi, generatoare de bloguri, comentarii, rețele sociale sau orice alt suport care permite terților să publice conținut independent de pe site. Cu toate acestea, Atelierul de Creatie se pune la dispoziția tuturor utilizatorilor, a autorităților și a forțelor de securitate și colaborează în mod activ pentru retragerea sau blocarea oricărui conținut care ar putea afecta sau contraveni legislației naționale sau internaționale, drepturilor terților, moralității sau ordinii publice. În cazurile în care utilizatorii consideră că conținutul care poate fi clasificat ca atare există pe site-ul web, sunt rugați să semnaleze acest lucru fără întârziere administratorului site-ului.
Site-ul a fost verificat și testat pentru a ne asigura că funcționează corect. În principiu, funcționarea corectă a site-ului poate fi garantată non-stop, pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, Mango nu poate exclude posibilitatea existenței unor erori de programare sau că accesarea site-ului poate fi împiedicată din cauze de forță majoră, dezastre naturale, acțiune industrială și alte circumstanțe.
Introducerea de hyperlinkuri în scopuri comerciale, pe site-uri terțe, care permit accesul la site-ul, este interzisă fără acordul prealabil în scris al Atelierul de Creatie. Atelierul de Creatie nu răspunde pentru utilizarea sau conținutul site-urilor terțe, care pot conține linkuri către atelieruldecreatie.com.

UTILIZAREA COOKIE-URILOR

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM LE FOLOSEȘTE Atelierul de Creatie?

Mango, acționând în nume propriu sau prin intermediul unui terț, contractat pentru a furniza servicii de statistică, poate utiliza cookie-uri atunci când un utilizator navighează site-ul. Cookie-urile sunt fișiere pe care un server la trimite browserului, în scopul de a înregistra activitatea utilizatorilor în timpul navigării pe site.

Utilizarea cookie-urilor permite serverului site-ului să recunoască browserul web folosit de utilizator, în scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil, accesul la zonele, serviciile, promoțiile și concursurile rezervate exclusiv lor fără a fi nevoie să se înregistreze la fiecare vizită. De asemenea, sunt folosite pentru a măsura parametrii de audiență și trafic, monitorizând progresul și numărul de accesări.

Garanții privind utilizarea cookie-urilor

Cookie-urile utilizate de site sunt asociate exclusiv utilizatorilor anonimi și computerelor lor și nu oferă detalii personale despre utilizatori.

Unele cookie-uri sunt utilizate de către terți (de exemplu, Google) pentru a furniza Mango date privind eficacitatea promoțiilor sale. Cookie-urile nu colectează, în niciun caz, informații personale care ar putea fi folosite pentru a identifica un anumit utilizator.

Cookie-urile utilizate pe site-ul web sunt, în toate cazurile, de natură temporară, folosite exclusiv pentru a îmbunătăți eficiența ultimei transmisii. Niciunul dintre cookie-urile utilizate pe site nu are o durată mai mare de doi ani.

Utilizatorii pot configura browserul lor pentru a-i notifica la primirea de cookie-uri și pentru a împiedica instalarea acestora pe calculatorul lor.

Prin ștergerea sau dezactivarea cookie-urilor Atelierul de Creatie, este posibil ca utilizatorul să nu mai poată accesa anumite funcții ale site-ului.

Nu este necesar ca utilizatorii să permită instalarea cookie-urilor, pentru a utiliza site-ul, deși acestea sunt necesare pentru conectarea la servicii care necesită înregistrare prealabilă sau autentificare.

CE TIPURI DE COOKIE-URI FOLOSEȘTE Atelierul de Creatie?

Mango utilizează patru tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri tehnice

Acestea permit utilizatorului să navigheze pe site și să folosească funcții cum ar fi coșul de cumpărături sau Wishlist.

Cookie-uri analitice

Mango folosește cookie-uri Google Analytics pentru a calcula numărul de utilizatori care vizitează site-ul. Aceste cookie-uri permit măsurarea și analizarea modului în care utilizatorii navighează site-ul. Aceste informații permit Mango să-și îmbunătățească în permanență serviciile și experiența de cumpărare a utilizatorilor site-ului. Pentru informații suplimentare, consultă pagina de confidențialitate Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie-uri preferențiale

Ori de câte ori utilizatorii navighează sau cumpără pe site-ul web, site-ul își va aminti preferințele lor (de exemplu, locația sau limba preferată). Datorită acestor cookie-uri, putem să oferim utilizatorilor o experiență de navigare mai simplă, mai convenabilă și personalizată.

Cookie-uri de publicitate

Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a afișa reclame relevante pentru utilizatori. De asemenea, limitează numărul de afișări ale unui anunț pentru fiecare utilizator și ajută Atelierul de Creatie să măsoare eficiența campaniilor sale publicitare. Când navighează pe site-ul web, utilizatorii acceptă că Atelierul de Creatie va descărca aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivele lor și că le va consulta atunci când utilizatorul vizitează site-ul Mango în viitor.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU LINKURILE CĂTRE ALTE SITE-URI?

Site-ul poate conține linkuri către alte site-uri cu politici de confidențialitate diferite de cele ale Atelierul de Creatie. Prin urmare, Atelierul de Creatie nu răspunde pentru conținutul sau practicile site-urilor web la care conduc linkurile. Atelierul de Creatie își sfătuiește utilizatorii să verifice Politica de confidențialitate a tuturor site-urilor pe care le accesează prin atelieruldecreatie.com.

CUM COLECTEAZĂ ȘI FOLOSEȘTE Atelierul de Creatie ADRESELE IP?

Serverele site-ului pot detecta automat adresa IP și numele de domeniu utilizate de către utilizatori.

O adresă IP este un număr atribuit automat unui computer atunci când se conectează la Internet. Această informație permite prelucrarea ulterioară a datelor pentru a obține statistici care permit cunoașterea numărului de vizite pe site, ordinea vizitelor, punctul de acces etc.